Möteshandlingar

Här finner du från och med verksamhetsåret 2015 protokoll och andra tillhörande handlingar över årsmöte samt medlemsmöten.

cropped-Tanums-Brukshundklubb-e1440681010537.jpg

DAGORDNING MEDLEMSMÖTET 160413

 1. Mötet öppnas
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av mötes sekreterare
 4. Val av 2 justeringsmän tillika räknare av röstlängd
 5. Anmälan av övriga frågor
 6. Inkomna skrivelser till styrelsen
 7. Klubbens ekonomiska rapport
 8. Information om medlemsavgifter
 9. Kursutbud under 2016 – Planerade och nya kurser
 10. Onsdagarns inspirationskurser
 11. Tävlingar under 2016
 12. Funktionärer till våra tävlingar – anmälan till Maggie Svensson
 13. Klubbens städdagar under 2016
 14. Val av valberedning
 15. Övriga frågor
 16. Mötet avslutas