Medlemsregler

Medlemsregler

Information om medlemskap och avgifter inom Svenska Brukshundklubben. För medlemskap i Svenska Brukshundklubben (SBK) och tillhörande lokal- eller rasklubb betalas en avgift bestående av, beroende på medlemskategori, en central och/eller en lokal del.

Central avgift går till SBK-förbundet för bedrivande av central verksamhet. Helbetalande medlem (A-medlem), utlandsmedlem (U-medlem) och hedersmedlem i klubb (HK-medlem) är de kategorier som betalar central avgift. SBKs kongress beslutar om den centrala avgiftens storlek.

Lokal avgift går till lokal-/rasklubb för bedrivande av deras verksamhet. Klubbens årsmöte beslutar om storleken på den lokala avgiften vid klubbens ordinarie årsmöte. Då denna avgift läggs på den centrala avgiften varierar medlemsavgiftens storlek beroende på vilken klubb man söker medlemskap i.

OBS! Helbetalande medlemmar (A-medlem), ungdomsmedlemmar (B-medlem), utlandsmedlemmar (U-medlem), hedersledamöter (H-medlem) och hedersmedlem i klubb (HK-medlem) erhåller tidningen Brukshunden.
Alla medlemskategorier och ändringar i dessa skall redovisas till förbundskansliet av klubbens kassör.

När det gäller vilken klubb man vill tävla för regleras detta i tävlingsreglerna. Grundregeln är att man bara får tävla för en klubb per säsong. För alla tävlingar utom draghundsporten gäller kalenderåret. För draghundsverksamheten gäller årsintervallet 1/7 - 30/6.

Medlemskapskategorier
(se även Organisationspärmen under flik 4.1, SBK Grundstadga: § 6 Medlemskap)

Nedan följer en beskrivning av de olika medlemskategorier som finns inom Svenska Brukshundklubben. Medlemskapets giltighetstid är för samtliga kategorier ett (1) år från inbetalningsdatum.

Helbetalande medlem (A-medlem)
När en person tecknar ett medlemskap första gången i SBK sker det vanligen vid tillfället då man börjar en nybörjarkurs på en lokal brukshundklubb. Det är även vanligt att valpköpare söker direkt medlemskap i någon av SBKs rasklubbar.

Vid det första inträdet ska ett helbetalande medlemskap lösas (med en central förbundsavgift och en lokal avgift).

Ungdomsmedlem (B-medlem)
Medlemmen är även med i Svensk ungdom, men får inte ungdomstidningen bara Brukshunden, för att få den tidningen måste medlemmen lösa genom SKK:

 

OBS! De ungdomar mellan 7-25 år, som betalar medlem-skap till Svenska Brukshundsklubben, erhåller som medlemstidning endast tidningen Brukshunden.

För medlemmar mellan 7 och 25 år, vilka betalar fastställt medlemskap till Sveriges Hundungdom (SHU), erhåller genom inbetalning av fastställd avgift tre medlemskap för samma avgift. De blir automatiskt medlem i en av Sveriges Hundungdoms lokalklubbar och en av Svenska Kennelklubbens (SKK) länsklubbar. Därutöver får medlemmen välja vilken av SKKs specialklubbar man vill vara med i, t ex Svenska Brukshundklubben.

Till B-medlemskap kan ej familjemedlemskap kopplas.

För att särskilja ungdomar från SHU och SBK vid administrativ hantering och i medlemsstatistik har dessa delats in i kategoriindelningarna B (SHU) respektive BB (SBK).

Familjemedlemskap (C-medlem)
En A-medlems familjemedlemmar, boende på samma adress, kan lösa familjemedlemskap (C-medlemskap) i samma klubb som den förstnämnde. Då betalar familjemedlem bara en lokal klubbavgift och hushållet får ett exemplar av tidningen Brukshunden till hemadressen.

Familjemedlemskap kan endast lösas i den klubb där familjens A-medlemskap finns registrerat.

Delbetalande medlem (D-medlem)
Om en medlem först löst och innehar ett giltigt A-medlemskap i en rasklubb och sedan vill gå kurs på en lokal brukshundklubb, kan vederbörande lösa ett delbetalande medlemskap (D-medlemskap) i den aktuella lokalklubben. Då betalas endast en lokal avgift.

Till detta D-medlemskap i lokalklubb kan även familjemedlemskap lösas, i aktuell klubb för övriga familjemedlemmar.

D-medlemskap är alltså avsett för helbetalande medlem (A-medlem), ungdomsmedlem (B-medlem) eller familjemedlem (C-medlem), som önskar vara medlem i ytterligare en eller flera av SBKs lokal-/rasklubbar.

Hedersledamot (H-medlem)
Hedersledamöter utses av SBKs kongress. Dessa betalar inte någon medlemsavgift (vare sig central eller lokal avgift).

Hedersmedlem Klubb (HK-medlem)
Lokal- eller rasklubb utser dessa hedersmedlemmar och betalar den centrala medlemsavgiften till förbundet. HK-medlem får ett nytt medlemskort varje år och fakturan från förbundskansliet går direkt till den aktuella lokal- eller rasklubben.

När en klubb utser en HK-medlem ska uppgift om detta (undertecknad av två styrelseledamöter) skickas till förbundskansliet för registrering.

Utlandsmedlem (U-medlem)
Person som bor i annat land än Sverige kan lösa utlandsmedlemskap (U-medlem) i SBK.

U-medlem kan inte vara delbetalande (D-medlem) och familjemedlemskap (C-medlemskap) kan inte lösas i anknytning till utlandsmedlemskapet.

Dela / Skriv ut / Maila
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print
Email this to someone
email

Lämna ett svar